Gastgebruik

Deze pagina staat ter beschikking aan publicisten die niet over een eigen website beschikken. Dit keer is dat H.W.van Elzelingen.
HIER meer over Maan van Elzelingen.


Op 23 september 2011 is Maan van Elzelingen overleden. HIER een persoonlijk In Memoriam van Nel van As


 • In 2003 is een transcriptie uitgegeven van het
  "Acta boek der Nederduits Gereformeerde gemeente van Werkendam en De Werken - 1631 tot 1663"

  Dit is een transcriptie van het oudste akteboek (notulen) van de kerkeraad van de protestantse kerk, op dat moment de enige kerk die na de reformatie in Werkendam bestond.


 • SPOREN UIT HET VERLEDEN VAN WERKENDAM
  Andries Visser schreef korte verhalen in het buurtblad van Zevenhuizen. Deze verhalen zijn de moeite waard om bewaard te blijven. Hij schreef o.m. over verdwenen beroepen, over nijvere werkendammers. Sommige verhalen zijn al vastgelegd in een boek, maar die uitgave is niet voor een breed publiek toegankelijk. Andries Visser schreef zijn verhalen met de informatie die hij toen had. Het is bijzonder dat hij zoveel informatie heeft gevonden in een tijd zonder computers e.d. In de loop van de jaren zijn nieuwe gegevens bekend geworden, indien nodig in dit boek verwerkt. In de winter van 2009 kwam Nel van As op het idee om deze artikelen te bewerken en in een boekvorm uit te geven. Maan van Elzelingen heeft alle artikelen ingescand, zodat deze verder bewerkt konden worden. De buurtkrantjes komen voor een deel uit de verzameling van Grietje Post. Een deel van de krantjes zijn van Maan van Elzelingen en Nel van As. Als donateurs van de buurvereniging hebben zij de buurtkrantjes trouw bewaard. Het boek heeft 187 bladzijden, heeft hard kaft, is van foto’s voorzien en er is een index gemaakt. De presentatie van dit boek heeft plaatsgevonden op vrijdag 18 februari in het Biesboschmuseum. Een verslag van deze presentatuie vind u HIER een reportage van de presentatie.
  .


  Beide boeken kunnen besteld worden bij:

  P.J. van As
  Sigmondstraat 9/H
  4251 ZA Werkendam
  tel: 0183-504078
  email: pjvas@kpnplanet.nl


 • Home

  Drs. P.J. van As